Přijato na účtu 2000317496/2010, var.sym. 60xx

P.č.Název účtu Kolik Zpráva pro příjemce
1.Lebenhart, Petr44 00060.stezka - 4.trasa
2.Charvát, Tomáš55 00060.stezka - 5.trasa
CELKEM99 000

Poznámky:Předpokladem funkčnosti je připojení se k API banky.
 Jsou zobrazeny bankovní operace počínaje 8.2.2018, jejichž variabilní symbol je 60xx.
 Ukážeš-li na zelený název účtu, ukáže se variabilní symbol a datum provedení operace.

 Spojení s bankou se tentokrát nezdařilo, byla použita data z 2018-04-04 09:05:47

Tohle je jen příklad s vymyšlenými částkami i datumy. Celé to může fungovat, pokud nám vedení TAKu povolí nahlížet do účetnictví pomocí API. Další využití API je třeba pro dodatečnou či opravnou trasovou přihlášku…

Poslední aktualizace 08.06.2017 15:43